Będzie mural!

JBOBudżet obywatelski to część budżetu miasta przeznaczona do finansowania zadań publicznych pochodzących z wniosków mieszkańców. W ramach budżetu obywatelskiego możliwa będzie realizacja zadań własnych gminy, o które zawnioskują i wybiorą w drodze głosowania sami mieszkańcy.

I wybrali 🙂  Wśród  inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok znalazło się zadanie:

Bogusława Hałas, Danuta Niemczyk, Monika Łysik – „Mural jako forma artystycznego przekazu myśli Jana Pawła II” –  wykonanie muralu nawiązującego do postaci patrona szkoły na ścianie ZSP Nr 3 przez jaworznickich artystów – szacunkowe koszty zadania 60 000,00 zł

Warto dodać, że to był pomysł ucznia Filipa Pindycha radnego Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna kadencji 2014/2015 poparty przez Społeczność szkoły.