Brawo. Brawo. Brawo.


Gratulacje pięknie zdanych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: technik usług fryzjerskich, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych.