DBI z Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

Kolejny już raz nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję Dzień Bezpiecznego Internetu. W dniu dzisiejszym, dla klas pierwszych  zorganizowana została konferencja, której celem było uwrażliwienie na zasady zachowania i bezpieczeństwo  w sieci. W ramach prowadzonych działań odbyły się również warsztaty dla klas drugich i trzecich nt „Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w sieci” ,prowadzone przez Panią Monikę Śliwińską z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Z kolei uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wykładzie Pana Grzegorza Nawary – dzielnicowego Komendy Miejskiej Policji  i Pana Szymona Drożyńskiego – Strażnika Miejskiego nt „Edukacja prawna  – ochrona dóbr osobistych”. Dla uczniów wszystkich klas pierwszych zorganizowano konkurs „Wirtualne podchody”.

Czytaj dalej...

Tydzień dla Oszczędzania

W dniach od 24 lutego do 28 lutego odbył się Tydzień dla Oszczędzania, w ramach którego

odbył się konkurs dla klas pierwszych oraz spotkanie tematyczne z przedstawicielem banku Pekao a także akcja promocyjna na korytarzach.

Czytaj dalej...

Kultura Bezpieczeństwa

 

W dniu 29 października 2019 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się podsumowanie programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Kultura Bezpieczeństwa”, realizowanego przez nauczycieli i wykładowców z terenu województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019. Podczas uroczystego podsumowania programu p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Krzysztof Sudoł wręczył certyfikaty nauczycielom, którzy z powodzeniem zrealizowali tegoroczną edycję programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. W gronie uhonorowanych certyfikatami było sześciu nauczycieli naszej szkoły. Nagrody otrzymali :

Pani Monika Lisiecka-Rech
Pani Sylwia Szewczyk-Szykuła
Pani Agnieszka Kloc
Pani Dorota Jońca
Pan Mariusz Dziubanik
Pan Rafał Stolorz

Czytaj dalej...

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.

Umarłych wieczność dotąd trwa,

Dokąd pamięcią im się płaci.”

Tymi słowami laureatka Literackiej Nagrody Nobla, Wisława Szymborska i my, społeczność uczniowska pamiętamy o tych, którzy odeszli, a byli nauczycielami, wychowawcami naszych dziadków, rodziców. Dlatego odwiedzamy cmentarze, zapalamy znicze, aby pamięć o nich przetrwała.

Samorząd Uczniowski

Bibliotekarze

 

Czytaj dalej...

Ks. Jerzy Popiełuszko – kapelan „Solidarności”

 

20 października uczestniczyliśmy we mszy świętej, której przewodniczył Ks. Kanonik Zbigniew Cybulski. Mszę odprawiono w intencji Ks. Jerzego Popiełuszki duszpasterza ludzi pracy w 35 rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Inicjatorem obchodów był Jaworznicki Związek „Solidarności”, a szczególnie jej przewodniczący Pan Bogdan Biśta. W uroczystościach wzięły udział władze miasta, Pan Prezydent Paweł Silbert, przedstawiciele Rady Miejskiej, mieszkańcy miasta oraz uczniowie jaworznickich szkół z pocztami sztandarowymi. Z okazji obchodów rocznicy Parafia Św. Brygidy z Gdańska ofiarowała za pośrednictwem Związku „Solidarność” dla Kolegiaty obraz błogosławionego Ks. Jerzego.

Danuta Niemczyk

 

 

Czytaj dalej...