klasa wielozawodowa

W klasie wielozawodowej kształcimy w zawodach:

 


Perspektywy absolwenta:

•otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass lub tytuł czeladnika,
•uzyskujesz kolejne kwalifikacje w ramach danego obszaru kształcenia

zdobywasz dodatkowe umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
•kontynuujesz naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
•rozpoczynasz karierę zawodową.

Co nas wyróżnia?

  • staże zagraniczne
  • bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje
  • projekty w ramach EFS i możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów
  • współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i z Izbą Rzemieślniczą
  • dogodna lokalizacja w centrum miasta
  • wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  • nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów
  • nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa