Ks. Jerzy Popiełuszko – kapelan „Solidarności”

 

20 października uczestniczyliśmy we mszy świętej, której przewodniczył Ks. Kanonik Zbigniew Cybulski. Mszę odprawiono w intencji Ks. Jerzego Popiełuszki duszpasterza ludzi pracy w 35 rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Inicjatorem obchodów był Jaworznicki Związek „Solidarności”, a szczególnie jej przewodniczący Pan Bogdan Biśta. W uroczystościach wzięły udział władze miasta, Pan Prezydent Paweł Silbert, przedstawiciele Rady Miejskiej, mieszkańcy miasta oraz uczniowie jaworznickich szkół z pocztami sztandarowymi. Z okazji obchodów rocznicy Parafia Św. Brygidy z Gdańska ofiarowała za pośrednictwem Związku „Solidarność” dla Kolegiaty obraz błogosławionego Ks. Jerzego.

Danuta Niemczyk