Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 roku. Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Obchody święta zwracają uwagę na potrzebę troski o język ojczysty, jego promocję, ochronę różnorodności językowej jako źródła dziedzictwa kulturowego. Podstawowym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

W naszej szkole to świetna okazja do tego, żeby propagować piękną i poprawną polszczyznę. I dlatego po raz kolejny został zorganizowany przez bibliotekarzy konkurs. Tym razem „Z frazeologizmami za pan brat”, w którym w potyczkach językowych zmagali się uczniowie klas I i II.

Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także szczęściem w kręceniu kołem fortuny. Można było „trafić” bonusa za 10 pkt albo je stracić za bankruta.

Najlepszymi drużynami okazała się klasa II s i II fm. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodyczami.

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok.

Nauczyciele bibliotekarze