Ojców 2018

Wycieczki do Ojcowa stały się naszą zimową tradycją. W piątek 23 lutego w ramach DUKT-u czyli Dobrowolnego Uczniowskiego Koła Turystycznego przeszliśmy mało odwiedzaną przez turystów Dolinę Sąspowska, wyszliśmy na Górę Okopy, gdzie podobno ukrywał się Łokietek(a nie jak wszyscy myślą w Grocie Łokietka) i następnie zeszliśmy a częściowo zjechaliśmy przez Jaskinię Ciemną do Doliny Prądnika.