Podsumowanie 2016

Konferencja podsumowująca projekt

Doświadczenie zawodowe drogowskazem do przyszłości

Program Erasmus+ to już kolejna edycja projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

W tym roku na czterotygodniowym stażu zagranicznym przebywało 32 uczniów z klas jaworznickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II. Zdobywali doświadczenie zawodowe we Włoszech i Portugalii w takich zawodach jak: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik mechanik i technik elektryk. Wzorem lat ubiegłych, jaworznicka młodzież i tym razem była pod wrażeniem nowoczesności praktyk oraz przychylności pracodawców.
Dotacja finansowana przez Komisję Europejską zapewniła młodzieży m.in. przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne, transfer na lotnisko, przelot samolotem, transport autokarowy do pensjonatu, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, opiekę polskojęzycznego pilota, ubezpieczenie NNW, wycieczki turystyczne, a nawet kieszonkowe na drobne wydatki. Wartość całego projektu, z którego skorzystało 64 uczniów i obejmował dwa lata to: 167 900,00 Euro.
Odbycie staży pozwoliło uczniom zdobyć wiedzę z zakresu słownictwa fachowego Praca w wielonarodowym zespole przyczyniła się do praktycznego podniesienia kompetencji językowych i poznania różnorodności kulturowej Zjednoczonej Europy. Największą zaletą stażu było nabycie umiejętności z zakresu specjalności nauczanych w naszej szkole, przełamanie barier językowych oraz zawodowy debiut na obcym rynku pracy. Zdobycie szerokich doświadczeń zawodowych pozwoliło w praktyczny sposób wspomóc wiedzę teoretyczną szkolną i zastosować ją w polskich, a także europejskich realiach.
Wartością dodaną podczas realizacji projektu, jest uzyskanie przez stażystów dokumentu Europass Mobility. Stażyści zdobędą nowe narzędzie pomocne przy ubieganiu się o pracę – dwujęzyczny dokument potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass potwierdzający nabyte na stażu umiejętności.

[Not a valid template]