Próbna matura 2020

DRODZY UCZNIOWIE KLAS CZWARTYCH!
Na podstawie informacji Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotyczącej próbnego egzaminu maturalnego, informuję:
– Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015.
– termin egzaminu próbnego od 2 do 8 kwietnia br. wg poniższego harmonogramu.
– standardowe arkusze egzaminacyjne oraz wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Terminy udostępnienia arkuszy egzaminacyjnych: pobierz plik (pdf)