PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS XI FESTIWALU MODELARSKIEGO

Dokument do pobrania:

Procedury bezpieczeństwa podczas trwania XI Festiwalu modelarskiego Jaworzno 2020
Procedura dezynfekcji pomieszczeń szkolnych – Festiwal Modelarski Jaworzno 2020