Projekt Erasmus+ ” Europejskie zawody przyszłości” zakończony i podsumowany.

Istnieje pewne łacińskie przysłowie: ,,Cokolwiek czynisz, czyń dobrze  i oczekuj końca”. Nadszedł czas na podsumowanie  tegorocznej edycji programu Erasmus+, w której uczestniczyło czterdzieścioro uczniów naszej szkoły.

Na  uroczystej konferencji podsumowującej projekt, oprócz biorących udział w projekcie, obecni byli pani dyrektor Halina Jarczyk, wicedyrektorzy szkoły, koordynator projektu oraz nauczyciele szkoły.
Gdybyśmy chcieli jednym zdaniem podsumować projekt, stanowiący element program Erasmus+, moglibyśmy po raz kolejny użyć maksymy ,,Veni, vidi, vici”.  Wiemy, że skromność należy  do pożądanych cech, ale zupełnie nieskromnie przyznajemy się do sukcesu,  jaki w sferze pracy i praktyk zawodowych odnieśli uczniowie naszej szkoły. Dzięki dobrodziejstwu programu mogli wyjechać do Niemiec, zmierzyć się z rzeczywistością zawodową, charakterystyczną dla państw Unii Europejskiej, pogłębić znajomość języków obcych i zanurzyć się w kulturowości odmiennej od polskiej. Odpłacili rzetelnością, punktualnością, odpowiedzialnością, profesjonalizmem i zaangażowaniem. Uzyskali u swych pracodawców najwyższe oceny, zdobyli znakomite opinie. Czego chcieć więcej!
Właśnie o tym rozmawialiśmy podczas konferencji podsumowującej. W swoim przemówieniu Pani wice dyrektor Magdalena Dygdoń-Kliemt przedstawiła główne cele projektu to jest: rozwój praktycznych umiejętności zawodowych oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania swoich słabych i mocnych stron, co jest nieodzowną cechą na współczesnym rynku pracy i wielką zaletą w planowaniu własnej kariery zawodowej. Następnie podkreślono korzyści jakie z uczestnictwa w projekcie wynieśli sami uczniowie, oraz szkoła, która wzbogaciła się o doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, co znacznie pomogło w realizacji uczniowskich zadań zawodowych. Wrażenia uczestników, przygotowane przez nich prezentacje i filmy ze staży w Niemczech, wręczenie uczniom Certyfikatów Europass Mobilność  – wszystkie te elementy świadczyły o tym, jak wiele można osiągnąć.  Ważne, by chcieć i umieć budować, nie zaś niszczyć; ważne, by dostrzegać piękno ludzkiej kreatywności.