Rekrutacja

Regulamin rekrutacji:
Regulamin rekrutacji_Gim_rok 2019_2020
Regulamin rekrutacji_SP_rok 2019_2020

Kierunki kształcenia:

Od kilku lat oddajemy w kwietniu uczniom klas trzecich szkół gimnazjalnych Jaworzna oraz ich rodzicom dwa poradniki:

1.  „Co po gimnazjum? Praktyczny poradnik gimnazjalisty”,
2. „Wybór zawodu – poradnik dla rodziców gimnazjalistów” 

Obie pozycje zawierają informacje na temat modernizacji systemu kształcenia ponadgimnazjalnego, oferty edukacyjnej miasta Jaworzna na nadchodzący rok szkolny, możliwości kształcenia , perspektyw zatrudnienia a także opis predyspozycji i przeciwwskazań zdrowotnych w odniesieniu do poszczególnych zawodów. Celem informatorów jest udzielenie  gimnazjalistom i ich rodzicom odpowiedzi na wiele pytań, które pojawiają się w momencie dokonywania wyboru dalszego etapu kształcenia. 

 Mamy nadzieję, że pozycje te ułatwią młodemu człowiekowi zaplanować własny rozwój zawodowy zgodny z osobistym potencjałem, na miarę indywidualnych możliwości w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.