#SzkołaPamięta


Pielęgnujemy pamięć o naszej historii. 

Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uporządkują i odwiedzą groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności; odwiedzą lokalne miejsca pamięci ,zapalą znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej; odwiedzą groby nauczycieli z naszej placówki.

Zachęcamy Was wszystkich do włączenia się w tę akcję- Akcję Pamięci