Targi Edukacji i Pracy

 11 marca 2019 roku odbyły się w naszej szkole Targi Edukacji i Pracy. To już trzecia edycja tej imprezy organizowanej dla przyszłych absolwentów, którzy mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz z ofertami pracy. Targom towarzyszyła prelekcja przeprowadzona przez przedstawicielkę Europejskich Służb Zatrudnienia na temat „Rynku pracy w Europie” oraz warsztaty na temat wystąpień publicznych poprowadzone przez przedstawiciela Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie.

Instutucje, które uczestniczyły:

Uczelnie:

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyższa Szkloła Bezpieczeństwa w Poznaniu oddział Jaworzno

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Politechnika Śląska

Pracodawcy:

Zakłady Remontowe Energetyki w Katowicach

Firma Huber Jaworzno

Szkoły policealne i kształcenia ustawicznego

Centrum Edukacji Żak

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie

Instytucje rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

Młodzieżowe Centrum Kariery w Jaworznie

Europejskie Służby Zatrudnienia

 

 

Wszystkim serdecznie dziękujemy!