Tydzień Bezpiecznego Internetu 8-12 luty 2021 w ZSP 3

W ramach ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI 2021 – 9.02.2021), w której nasza szkoła uczestniczy cyklicznie, w minionym tygodniu miały miejsce różne aktywności:

  1. Lekcje online – DBI 2021 w ZSP3. MÓJ WIZERUNEK ONLINE. Zasady bezpiecznego korzystania z sieci, w tym świadomego i rozważnego prezentowania treści.
  2. Uczniowie codziennie otrzymywali materiały profilaktyczne i odbył się konkurs – KLIKAJ ŚWIADOMIE.
  3. Na facebooku szkoły pojawiały się kody QR i pytania o opinię w ramach konkursu – WIRTUALNE PODCHODY.
  4. Rodzice otrzymali – PAKIET EDUKACYJNY DLA RODZICA.

Dziękujemy za wspólną zabawę podczas, której poruszane były ważne tematy związane z naszym bezpieczeństwem w sieci i mądrym tworzeniem własnego wizerunku online.

Organizatorzy akcji w naszej szkole
Agnieszka Kloc
Monika Luchowska-Sołtysik