Wybór szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Na potrzeby uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych Jaworzna oraz ich rodziców Centrum Kształcenia Praktycznego przygotowało dwa poradniki:

1.  „Co po gimnazjum? Praktyczny poradnik gimnazjalisty”,
2. „Wybór zawodu – poradnik dla rodziców gimnazjalistów” 

Obie pozycje zawierają informacje na temat modernizacji systemu kształcenia ponadgimnazjalnego, oferty edukacyjnej miasta Jaworzna na nadchodzący rok szkolny, możliwości kształcenia , perspektyw zatrudnienia a także opis predyspozycji i przeciwwskazań zdrowotnych w odniesieniu do poszczególnych zawodów. Celem informatorów jest udzielenie  gimnazjalistom i ich rodzicom odpowiedzi na wiele pytań, które pojawiają się w momencie dokonywania wyboru dalszego etapu kształcenia. 

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikami.