Zbiórka świąteczna.

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”
– Jan Paweł II

Czytaj dalej...

Życzenia Minister Anny Zalewskiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty,

Dzień Edukacji Narodowej to święto osób zaangażowanych w kształcenie oraz wychowywanie dzieci i młodzieży. To przede wszystkim uroczystość nauczycieli, pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Czytaj dalej...

Mamy nową Szkolną Radę Uczniowską

Wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej już za nami.
Kandydaci swoje programy przedstawili w formie plakatów wyborczych, natomiast same wybory zorganizowała specjalnie powołana pięcioosobowa komisja, w skład której weszli: Monika i Anita Chechelskie, Klaudia Żak, Mateusz Dziurdzikowski i Paweł Węgrzyn.

Czytaj dalej...

Będzie mural!

JBOBudżet obywatelski to część budżetu miasta przeznaczona do finansowania zadań publicznych pochodzących z wniosków mieszkańców.

Czytaj dalej...