Życzenia Minister Anny Zalewskiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty,

Dzień Edukacji Narodowej to święto osób zaangażowanych w kształcenie oraz wychowywanie dzieci i młodzieży. To przede wszystkim uroczystość nauczycieli, pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

W tym wyjątkowym dniu szczególnie dziękuję wychowawcom, dyrektorom szkół, osobom związanym z edukacją i przede wszystkim Państwu – nauczycielom. Dziękuję, że każdego dnia są Państwo dla swoich uczniów mistrzami pokazując im jak wielką przygodą jest nauka i zdobywanie wiedzy. Cieszę się, że aktywnie uczestniczą Państwo w wychowaniu swoich uczniów pozwalając im rozwijać ich pasje i zainteresowania.

Nauczyciel to szczególny zawód, wymagający wiele poświęcenia i zaangażowania każdego dnia.  To nie tylko osoba przekazująca swoją wiedzę, psycholog, mediator i menadżer, ale przede wszystkim wychowawca.

Z okazji dzisiejszego święta życzę Państwu radości z pracy – docenienia przez uczniów, rodziców, współpracowników, a także przełożonych. Niech codzienne obowiązki dają Państwu wiele satysfakcji z wykonywania tak niezwykle ważnego społecznie zawodu.

Jestem pełna uznania dla pracy każdego nauczyciela i pracownika oświaty. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu, aby każdy dzień pracy z uczniem był nieustannym źródłem satysfakcji i zadowolenia. Niech osiągnięcia edukacyjne i postawy Państwa uczniów będą najwspanialszą nagrodą i zachętą do dalszej pracy.

Życzę również wiele twórczej energii, odwagi i siły do podejmowania nowych wyzwań,
a także szczęścia w życiu osobistym, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej