1050 Rocznica Chrztu Polski

Wiemy dobrze, że w tym roku obchodzimy 1050 rocznicę chrztu Polski. Wydarzenie to miało niezwykle istotne znaczenie. Z jednej strony wprowadziło Polskę do społeczności chrześcijańskiej i podniosło prestiż Mieszka I na arenie europejskiej, a jednocześnie uchroniło Słowian przed przymusową chrystianizacją ze strony Niemiec i wzmocniło pozycję Mieszka I w stosunkach z niemieckim cesarzem. Ponadto zaszczepienie na polskim gruncie kościelnych wzorów organizacyjnych, w tym szczególnie ważnego w administracji i dyplomacji piśmiennictwa i form kancelaryjnych, przyczyniło się do wzmocnienia powstającego organizmu państwowego. Duchowni umiejący czytać i pisać przysłużyli się także do rozwoju edukacji i kultury. Warto więc upamiętnić rocznicę. W całym kraju odbywają się różne imprezy i przedsięwzięcia związane z tą okolicznością. Nasi uczniowie również nie pozostali obojętni. Postanowili przygotować wystawę, na której przedstawili prace upamiętniające moment chrztu. Kreatywność naszych wychowanków nie zna granic – oprócz obrazów na kartkach i płótnie, wykonali również rzeźby, instalacje i figurki.

Joanna Bednarek

[Not a valid template]