Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020 w skrócie

GIMNAZJALISTO!!!
W roku szkolnym 2019/2020 przygotowaliśmy dla Ciebie następujące kierunki kształcenia:

TECHNIKUM

1. TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
Innowacja pedagogiczna: Elementy wizażu
2. TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Innowacja pedagogiczna: Technika bezpiecznej jazdy i elementy driftingu
3. TECHNIK BUDOWNICTWA
Innowacja pedagogiczna: E-kosztorysowanie oraz projektowanie wnętrz
4. TECHNIK MECHANIK
Innowacja pedagogiczna: Komputerowe wspomaganie produkcji (CAD/CAM/CNC)
5. TECHNIK ELEKTRYK
Innowacja pedagogiczna: Zastosowanie technik informatycznych w elektrotechnice

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA I STOPNIA

1. Fryzjer
2. Sprzedawca
3. Murarz-tynkarz
4. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
5. Mechanik pojazdów samochodowych
6. Elektromechanik pojazdów samochodowych
7. Kierowca mechanik
8. Ślusarz
9. Klasa wielozawodowa
ÓSMOKLASISTO!!!
W roku szkolnym 2019/2020 przygotowaliśmy dla Ciebie następujące kierunki kształcenia:

TECHNIKUM

1.TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
Innowacja pedagogiczna: Elementy wizażu
2.TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Innowacja pedagogiczna: Technika bezpiecznej jazdy i elementy driftingu
3.TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
Innowacja pedagogiczna: E-kosztorysowaniem oraz projektowanie wnętrz.
4.TECHNIK MECHANIK
Innowacja pedagogiczna: Komputerowe wspomaganie produkcji (CAD/CAM/CNC)
5.TECHNIK ELEKTRYK
Innowacja pedagogiczna: Zastosowanie technik informatycznych w elektrotechnice

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA I STOPNIA

1. Fryzjer
2. Sprzedawca
3. Murarz-tynkarz
4. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
5. Mechanik pojazdów samochodowych
6. Elektromechanik pojazdów samochodowych
7. Kierowca mechanik
8. Ślusarz
9. Klasa wielozawodowa