Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2015

„Nie ma rzeczy, której nie można by zdobyć wytrwałą pracą i pilnym staraniem”

tym oto cytatem Seneki Młodszego opatrzony jest list przewodni, który w dniu 2 grudnia 2015 roku  wraz z dyplomem za Stypendium Prezesa Rady Ministrów odebrał  uczeń klasy 2 me ZSP3 – Bartłomiej Szczepaniak.
Ta wzniosła uroczystość odbyła się w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po wręczeniu dyplomów wysłuchaliśmy bardzo interesującego wykładu na temat ludzkiej ciekawości.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów, jest nie tylko szczególną nagrodą za wybitne osiągnięcia i powodem do dumy dla Bartka, jego najbliższych i naszej szkoły, ale przede wszystkim jest potwierdzeniem niewątpliwych talentów, dokonań i umiejętności zdobytych w trakcie nauki w szkole.

Serdecznie gratulujemy!

[Not a valid template]

 


Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać tylko jeden uczeń ze szkoły dla młodzieży umożliwiającej uzyskanie świadectwa maturalnego, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od września do czerwca) w danym roku szkolnym. Stypendium przyznawane jest przez Prezesa Rady Ministrów.