WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY EDYCJA II

Zapraszamy – wejdźcie na naszą platformę i poznajcie szkołę, w której być może będziecie się uczyć. Nasze drzwi są otwarte przed Wami, dzisiaj wirtualnie, ale niebawem realnie. Tymczasem linkujcie, zwiedzajcie i poznajcie.

Linki do spotkań na kanałach

Kanały:

Ogólny         

https://tiny.pl/7gk5r

Branżowa Szkoła 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8f95fb5cf19c43ef9059638f909b70ed%40thread.tacv2/1588785088804?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff7567e8-e1d9-4b9a-8179-dcf15919b12c%22%2c%22Oid%22%3a%22781f8222-9737-4f87-8f35-a10e5e8ea655%22%7d

https://tiny.pl/7gk1f

Na siłowni i boisku         

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a50d64b2bb8254f54b470bfd257622448%40thread.tacv2/1588788674584?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff7567e8-e1d9-4b9a-8179-dcf15919b12c%22%2c%22Oid%22%3a%22781f8222-9737-4f87-8f35-a10e5e8ea655%22%7d

https://tiny.pl/7gk1j

Nauka na wesoło – logicznie czy filozoficznie     

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a013cbae60c5742ed82001bcce0addf56%40thread.tacv2/1588788740205?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff7567e8-e1d9-4b9a-8179-dcf15919b12c%22%2c%22Oid%22%3a%22781f8222-9737-4f87-8f35-a10e5e8ea655%22%7d

https://tiny.pl/7gk18

Technik Budownictwa   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab1f173990e5748d3b92361449a3ae360%40thread.tacv2/1588784403185?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff7567e8-e1d9-4b9a-8179-dcf15919b12c%22%2c%22Oid%22%3a%22781f8222-9737-4f87-8f35-a10e5e8ea655%22%7d

https://tiny.pl/7gk16

Technik Mechanik                      

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaeadde2a4c37482abf9c32b430c67d35%40thread.tacv2/1588784289150?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff7567e8-e1d9-4b9a-8179-dcf15919b12c%22%2c%22Oid%22%3a%22781f8222-9737-4f87-8f35-a10e5e8ea655%22%7d

https://tiny.pl/7gkjx

Technik Pojazdów Samochodowych            

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5971b9e7917a457e8abfc1363af5788f%40thread.tacv2/1588784461359?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff7567e8-e1d9-4b9a-8179-dcf15919b12c%22%2c%22Oid%22%3a%22781f8222-9737-4f87-8f35-a10e5e8ea655%22%7d

https://tiny.pl/7gkjm

Technik Usług Fryzjerskich        

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2fc58466a4ef46bcade29756feea4110%40thread.tacv2/1588784629020?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff7567e8-e1d9-4b9a-8179-dcf15919b12c%22%2c%22Oid%22%3a%22781f8222-9737-4f87-8f35-a10e5e8ea655%22%7d

https://tiny.pl/7gkjt

Uczniowie dla uczniów                  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aba9ec04fa3b149829c790de30991477a%40thread.tacv2/1588784686216?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff7567e8-e1d9-4b9a-8179-dcf15919b12c%22%2c%22Oid%22%3a%22781f8222-9737-4f87-8f35-a10e5e8ea655%22%7d

https://tiny.pl/7gkjr