Akcja krwiodawstwa

Nowy rok szkolny – nowe wyzwanie w akcji krwiodawstwa. Poprzedni nasi dawcy w większości opuścili już szkolne mury i zastanawialiśmy się czy damy radę  tym razem sprostać temu niełatwemu skądinąd wyzwaniu.  Na szczęście jak co roku, znaleźli się nowi dawcy, a dodatkowo dostaliśmy mocne wsparcie od uczniów I LO. Udało się zebrać ponad 8,5 litra krwi netto, prawie 10 l brutto. Dodatkowo zarejestrowano 30 nowych dawców.

Od pani Anny Grelowskiej,  prezes Oddziału Rejonowego PCK w Jaworznie, dowiedzieliśmy się również, że w przyszłym miesiącu nasza szkoła otrzyma medal wydany z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Medal taki otrzymują najbardziej zasłużeni honorowi dawcy oraz osoby wspierające honorowe krwiodawstwo. Dla nas to zaszczyt. Nie osiągnęlibyśmy tego jednak bez fantastycznych uczniów o wielkich sercach. Dotyczy to uczniów naszej szkoły i wspierających nas uczniów I LO. Dziękujemy!