Bezpiecznie od startu

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpiecznie od startu”. Dzięki udziałowi w programie są lepiej przygotowani do swojej pierwszej pracy. Od kilku lat nasza szkoła współpracuje z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach dzięki czemu nasi uczniowie mogą brać udział w prelekcjach przeprowadzanych na terenie naszej szkoły dotyczących bezpiecznej pracy, prawa pracy i zawierania umów o pracę.  W dniu 18 marca 2019 r., nasza szkołę odwiedziła Pani Nadinspektor Anetta Ranosz i poprowadziła wykład na temat „wypadków na budowie”.