Turniej badmintona

W piątek rozegrany został turniej badmintona.
Kobiety z I EF zdominowały turniej, z tej klasy wszystkie stanęły na podium:
I miejsce – Oliwia Wojtas
II – Wiktoria Głowacz
III –  Katarzyna Turek

Mężczyźni :
I miejsce – Kamil Czajka III ME
II miejsce – Piotr Piwoński III ME
III miejsce – Jakub Kobylec IIa

Niestety, z powodu klasowej wycieczki, w zawodach nie brał udziału mistrz z poprzedniego roku Bartosz Trojan.

Czytaj dalej...

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 roku. Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Obchody święta zwracają uwagę na potrzebę troski o język ojczysty, jego promocję, ochronę różnorodności językowej jako źródła dziedzictwa kulturowego. Podstawowym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

W naszej szkole to świetna okazja do tego, żeby propagować piękną i poprawną polszczyznę. I dlatego po raz kolejny został zorganizowany przez bibliotekarzy konkurs. Tym razem „Z frazeologizmami za pan brat”, w którym w potyczkach językowych zmagali się uczniowie klas I i II.

Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także szczęściem w kręceniu kołem fortuny. Można było „trafić” bonusa za 10 pkt albo je stracić za bankruta.

Najlepszymi drużynami okazała się klasa II s i II fm. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodyczami.

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok.

Nauczyciele bibliotekarze

Czytaj dalej...

Kultura Bezpieczeństwa

 

W dniu 29 października 2019 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się podsumowanie programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Kultura Bezpieczeństwa”, realizowanego przez nauczycieli i wykładowców z terenu województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019. Podczas uroczystego podsumowania programu p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Krzysztof Sudoł wręczył certyfikaty nauczycielom, którzy z powodzeniem zrealizowali tegoroczną edycję programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. W gronie uhonorowanych certyfikatami było sześciu nauczycieli naszej szkoły. Nagrody otrzymali :

Pani Monika Lisiecka-Rech
Pani Sylwia Szewczyk-Szykuła
Pani Agnieszka Kloc
Pani Dorota Jońca
Pan Mariusz Dziubanik
Pan Rafał Stolorz

Czytaj dalej...

#SzkołaPamięta


Pielęgnujemy pamięć o naszej historii. 

Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uporządkują i odwiedzą groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności; odwiedzą lokalne miejsca pamięci ,zapalą znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej; odwiedzą groby nauczycieli z naszej placówki.

Zachęcamy Was wszystkich do włączenia się w tę akcję- Akcję Pamięci

 

Czytaj dalej...

Ks. Jerzy Popiełuszko – kapelan „Solidarności”

 

20 października uczestniczyliśmy we mszy świętej, której przewodniczył Ks. Kanonik Zbigniew Cybulski. Mszę odprawiono w intencji Ks. Jerzego Popiełuszki duszpasterza ludzi pracy w 35 rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Inicjatorem obchodów był Jaworznicki Związek „Solidarności”, a szczególnie jej przewodniczący Pan Bogdan Biśta. W uroczystościach wzięły udział władze miasta, Pan Prezydent Paweł Silbert, przedstawiciele Rady Miejskiej, mieszkańcy miasta oraz uczniowie jaworznickich szkół z pocztami sztandarowymi. Z okazji obchodów rocznicy Parafia Św. Brygidy z Gdańska ofiarowała za pośrednictwem Związku „Solidarność” dla Kolegiaty obraz błogosławionego Ks. Jerzego.

Danuta Niemczyk

 

 

Czytaj dalej...