Chemia na PŚ

Zajęcia laboratoryjne z chemii na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach.
W ramach współpracy szkoły z uczelniami wyższymi uczniowie klasy III TS i III TFy po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii. Zajęcia te odbyły się 21.04.2016r na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach pod okiem pracowników uczelni. Bawiąc się w „młodych chemików” uczniowie badali SEM ogniw stężeniowych, korozję metali, przeprowadzali reakcje redox, a także wytrącali osady soli i wodorotlenków.
Młodzież samodzielnie wykonywała doświadczenia chemiczne, dzięki czemu kształciła podstawowe umiejętności związane z praktycznym wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego, technikami laboratoryjnymi, preparatyką chemiczna i najbardziej cenione i przydatne w przyszłości wiadomości, których nie znajdą w żadnym podręczniku czyli umiejętności praktyczne.
Dzięki tym zajęciom uczniowie mogą zobaczyć, jak wyglądają sale laboratoryjne na Politechnice, mogą zetknąć się z chemią od strony praktycznej, a także mogą poznać „klimat” uczelni wyższej.

Dziękujemy za zaproszenie.

[Not a valid template]