Dzień Szczęścia w ZSP nr 3 w Jaworznie

20 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Szczęścia.
Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/66/281 z dnia 28 czerwca 2012 roku.
Rezolucja stwierdza, że „Dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka”, uznając jednocześnie potrzebę bardziej kompleksowego, sprawiedliwego i zrównoważonego podejścia do rozwoju gospodarczego, który promuje zrównoważony rozwój, walkę z ubóstwem, szczęście i dobrobyt dla wszystkich narodów.
Zgromadzenie Ogólne ONZ w swej uchwale zwróciło się do wszystkich państw członkowskich, organizacji systemu Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych oraz regionalnych, a także społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych i osób fizycznych, by do organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Szczęścia podejść w należyty sposób, w tym poprzez edukację i  publiczne działania podnoszące świadomość społeczeństwa w dążeniu do szczęścia. W związku z powyższym, społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie stosując się do uchwały ONZ, przygotowała na dzień 16 marca 2016 (obchody przełożono z 20.03.206 na 16.03.2016 z przyczyn niezależnych od organizatorów ) kilka atrakcji, które podkreślą wagę tego dnia. Od samego rana w szkolnej świetlicy wyświetlane będą filmy o tematyce nawiązującej do szczęścia, podczas przerw uczniowie będą mogli zapoznać się z cytatami o szczęściu porozwieszanymi na korytarzu szkolnym i jednocześnie usłyszeć utwory związane z tym tematem, które popłyną z głośników szkolnego radiowęzła. Dodatkowo uczniowie będą mieli możliwość stworzenia swojej mapy marzeń, czyli kolażu z powycinanych z pism i gazet ilustracji, tytułów, rysunków, które w symboliczny sposób przedstawiają marzenia danej osoby. Proces tworzenia mapy marzeń (wybór tego co ma się na niej znaleźć, wycinanie i nalepianie ich na swój arkusz) porządkuje je i sprawia, że twórca coraz bardziej się na nich koncentruje, a dzięki temu stają się one coraz bardziej możliwe do spełnienia.

Dominika Ratajczyk

[Not a valid template]