Harmonogram egzaminu maturalnego 2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku


Informacje o terminach egzaminów maturalnych znajdziesz na stronach 4 do 6.