INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

SZANOWNI RODZICE!

W związku ze strajkiem, który podjęli nauczyciele, informuję, iż w szkole od 08.04. br.  do odwołania nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z planem lekcji.  Jednocześnie informuję, że w naszej szkole nie wszyscy pracownicy przystąpili do strajku,w związku z czym zapewnione będą zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy  będą obecni w szkole.

O wszelkich zmianach będę informować Państwa na bieżąco. 

Magdalena Dygdoń-Kliemt