Komunikat Dyrektora w związku z możliwym strajkiem pracowników

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie informuje, że w związku z trwającym sporem zbiorowym, od 8 kwietnia br. nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni mogą przystąpić do strajku. W związku z tym, od 8 kwietnia 2019r. możliwa jest zmiana organizacji pracy szkoły. Informacje na temat ewentualnego strajku i organizacji pracy szkoły w tych dniach zostały przekazane rodzicom oraz uczniom przez dziennik elektroniczny oraz podczas spotkań.
Proszę o zrozumienie dla tej trudnej sytuacji.
Magdalena Dygdoń-Kliemt