INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) UCZNIÓW

Zgodnie z pismem MEN w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW) dzieci i młodzieży szkolnej, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie informuje, że wyżej wymienione ubezpieczenie jest dobrowolne.
W roku szkolnym 2019/2020 zainteresowani rodzice powinni samodzielnie ubezpieczyć swoje dziecko.