Rekrutacja do projektu „Europejskie zawody przyszłości”

Rekrutacja dotyczy klas: III TBF, IIITS, IIITME i mechaników z klasy II TMF
Dokumenty należy składać do sekretariatu szkoły do 13.09.2019r.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 16.09.-30.09.2019r.