Komunikat dla nauczycieli

  1. Zajęcia będą zawieszone na 2 tygodnie tzn. od 12.03.2020r.- 25.03.2020r.
  2. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy ( mogą być wezwani przez Dyrektora do stawienia się w szkole).
  3. Nauczyciele  przygotują materiały dydaktyczne oraz przekażą wskazówki  do samodzielnej pracy uczniów w domu  poprzez Librusa. Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych).
  4. Wszystkie ważne informacje przekazywane będą dla Państwa przez dziennik Librus.
  5. Zobowiązuję Państwa do logowania się przynajmniej raz dziennie do dziennika elektronicznego.
  6. Informacje o zawieszeniu zajęć oraz wszystkie inne ważne  będą przekazywane rodzicom i uczniom poprzez dziennik Librus.
  7. Proszę o śledzenie  na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.
  8. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1)-  wg. Informacji opublikowanej na stronie MEN.

Pamiętajcie  Państwo o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

Pamiętajcie  Państwo o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.