Komunikat dla uczniów

  1. Zajęcia będą zawieszone na 2 tygodnie tzn. od 12.03.2020r.- 25.03.2020r.
  2. Nauczyciele  przygotują materiały dydaktyczne oraz przekażą wskazówki  do samodzielnej pracy w domu  poprzez Librusa.
  3. Wszystkie ważne informacje przekazywane będą dla Was przez dziennik Librus w module ogłoszenia i wiadomości.
  4. Zobowiązuję Was do logowania się przynajmniej raz dziennie do dziennika elektronicznego.
  5. Zawiesza się  zajęcia realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu- w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie;
  6. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi realizują  przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
  7. Zawiesza się  zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych   pracowników.
  8. Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki; odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

Pamiętajcie  o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 Przestrzegajcie  w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.