Poradniki dla gimnazjalistów

Od kilku lat na terenie naszego miasta w miesiącu marcu oddajemy w państwa ręce dwa poradniki:

1.  „Co po gimnazjum? Praktyczny poradnik gimnazjalisty”,
2.  „Wybór zawodu – poradnik dla rodziców gimnazjalistów” 

Obie pozycje zawierają informacje na temat modernizacji systemu kształcenia ponadgimnazjalnego, oferty edukacyjnej miasta Jaworzna na nadchodzący rok szkolny, możliwości kształcenia, perspektyw zatrudnienia, a także opis predyspozycji i przeciwwskazań zdrowotnych w poszczególnych zawodach. Celem informatorów jest udzielenie gimnazjalistom i ich rodzicom odpowiedzi na wiele pytań, które pojawiają się w momencie dokonywania wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej.

Mamy nadzieję, że pozycje te ułatwią młodemu człowiekowi zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego zgodnego z osobistym potencjałem, na miarę indywidualnych możliwości w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.