ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego:

godzina 9:00 – klasy II, III i IV

godzina 10:30 – klasy I