Rozpoczęcie roku szkolnego i umowa trójstronna

Punktualnie o godzinie 900 nastąpiło rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020. Wszystkich zebranych gości, pracowników szkoły i uczniów uroczyście przywitała Pani Dyrektor. Następnie Prezes PKM Jaworzno Pan Zbigniew Nosal, Pani Dyrektor Magdalena Dygdoń – Kliemt oraz Dyrektor CKP Pan Tomasz Łakomski podpisali trójstronne porozumienie o współpracy, umożliwiające realizację zajęć kształcenia zawodowego w siedzibie PKM Jaworzno. Uczniowie klas Technikum nr 1 oraz Szkoły Branżowej I Stopnia kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będą mogli zdobywać kompetencje i doskonalić umiejętności w realnych warunkach pracy. Poznają praktycznie nowe technologie związane z elektromobilnością. 

Następnie uczniowie klas drugich technikum przedstawili krótką część artystyczną. W 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej nie zabrakło wspomnień o dramatycznych wydarzeniach jakie miały wówczas miejsce. Oddano hołd bohaterom powstania warszawskiego.

W drugiej części akademii w poczet szkoły włączono pierwszoklasistów. Do nich Pani Dyrektor skierowała szczególne życzenia miłego pobytu w  naszej szkole oraz wielu sukcesów i dobrych wyników w nauce.

Po akademii uczniowie rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami.

 

Danuta Niemczyk