Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Maćka!

W dniu 8.11.2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie odbyła się uroczystość wręczenia najlepszym uczniom naszego regionu Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń naszej szkoły, Maciej Maciejowski z klasy II S.
Gratulujemy otrzymania wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów!

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.