Sukces Dawida.

12 września 2016 roku odbył się  VIII finał krajowego Konkursu Energetycznego  im. prof. Jacka Malko pod hasłem  „Wszystko zależy od energii”

Pierwsze miejsce w konkursie zajął nasz uczeń Dawid Skowroński – z klasy drugiej technikum.

Najważniejszym przesłaniem Organizatorów konkursu było promowanie i wspieranie młodzieży uzdolnionej naukowo posiadającej pasje badawcze. Konkurs służy aktywizacji młodzieży myślącej kreatywnie i nieszablonowo.
Organizatorzy za cel postawili sobie rozbudzanie pasji poznawczych i badawczych wśród młodzieży oraz zwiększenie zainteresowania racjonalnym zarządzaniem energią i środowiskiem.
Celem konkursu jest nie tylko budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie, ale także budowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.
Tak jak w poprzednich edycjach, prace nadesłane na Konkurs oceniane były przez Jury złożone z osobistości ze świata: energetyki, naukowców i praktyków. Nadzór merytoryczny nad konkursem i przewodnictwo Jury sprawowała dr Aleksandra Łakomiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W skład Jury wchodzili: dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ewa Kossak z Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, dr hab. inż. Michał Tomaszewski z Politechniki Opolskiej.
Projekt realizuje Stowarzyszenie FENIX z Zabrza, Gmina Jaworze oraz dr Halina Rechul. Zadaniem uczestników konkursu było nadesłanie pracy pisemnej (minimum 8 stron tekstu) w formie case study podejmującej jeden z zaproponowanych tematów.

I miejsce (ex aequo) zajęli:
Maria Mroziak – Zespół Szkół Budowlanych, Technikum nr 4 w Cieszynie za pracę „Czy konsument energii może być producentem?”
Nagrodę ufundowało Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział w Bielsku-Białej.
Dawid Skowroński – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie za pracę „Czy warto inwestować w eko-źródła? Szlachetna idea a proza życia.”
Nagrodę ufundowała firma Energoprojekt – Katowice S.A.
III miejsce (ex aequo) zajęli:
Sylwia Wojtylas – VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Sosnowcu za pracę „Czy warto inwestować w eko-źródła? Szlachetna idea a proza życia.”
Nagrodę ufundowało Stowarzyszenie ds Rozliczania Energii.
Patryk Tomasik – Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, Technikum nr 8 w Sosnowcu za pracę „Czy efektywność energetyczną można traktować, jako piąty rodzaj paliwa w energetyce?”
Nagrodę ufundowała firma Viessmann Sp. z o.o.

Możemy się pochwalić: nasz szkoła już po raz piąty uczestniczyła w konkursie i po raz piąty jesteśmy w finale! A Dawid to już nasz ósmy  laureat tego konkursu 🙂

Tytuł: Nauczyciel Pełen Pozytywnej Energii przyznano Pani Agnieszce Żak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie.
Upominek ufundowała firma Energoprojekt Katowice S.A.

Po raz pierwszy przyznano tytuł Energetyczny Dyrektor, na który zapracowali:
Elwira-Woźniak Lehnort, Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie
Halina Jarczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie
Krzysztof Będkowski, Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

[Not a valid template]

Krajowy Konkurs Energetyczny – Wyróżniony uczeń ZSP nr 3