„Transplantacja – jestem na tak”

Informujemy, że od dnia 5.12.2016 do dnia 10.01.2017 prowadzimy na terenie naszej szkoły akcję pod hasłem „Transplantacja – jestem na tak”. W ramach akcji prowadzone są prelekcje na ten temat w poszczególnych klasach, przeprowadzone zostaną też ankiety pre i post na temat transplantacji.
720
Każdy z uczniów może wziąć też udział w jednym z konkursów:

  • konkursie plastycznym (stworzenie plakatu popierającego i promującego transplantologię)
  • konkursie multimedialnym (stworzenie prezentacji multimedialnej popierającej i promującej transplantologię)
  • konkursie literackim (napisanie utworu literackiego popierającego i promującego transplantologię – forma dowolna

Z każdego z konkursów wyłonionych zostanie 3 zwycięzców, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody.

Każdy z uczestników otrzyma uwagę pozytywną za udział w konkursie.970892

Prace należy składać do dnia 21.12.2016 do:

  • Pani Agnieszki Żak lub
  • Pani Dominiki Ratajczyk lub
  • pozostawić w bibliotece z prośbą o przekazanie wyżej wymienionym osobom

Wytyczne do konkursów organizowanych w ramach akcji „Transplatologia – jestem na tak”

  • Każdy uczeń  może wziąć udział tylko w jednym konkursie!!!
  • Konkurs plastyczny – plakat wykonany dowolną techniką

format pracy minimum A2

  • Konkurs multimedialny – prezentacja multimedialna zawierająca od 10-15 slajdółw

prezentację należy oddać na płycie CD lub na pendrivie można ją też wysłać na adres: bluehair@tlen.pl podając w temacie wiadomości: konkurs „Transplantacja – jestem na tak”, a w treści swoje imię i nazwisko oraz klasę

  • Konkurs literacki – dowolna forma literacka

praca ma być napisana w edytorze tekstu z zastosowaniem następującego formatowania: krój czcionki: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, interlinia: 1,5 wiersza, marginesy 2cm.

Treść nie może przekroczyć 2 stron A4.

pracę należy oddawać w formie elektronicznej na płycie CD, pendrivie lub przesyłając na adres: bluehair@tlen.pl podając w temacie wiadomości: konkurs „Transplantacja – jestem na tak”, a w treści swoje imię i nazwisko oraz klasę.