… w Instytucie Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie

W ramach współpracy naszej szkoły z uczelniami wyższymi w dniu 10.04.2017r. uczniowie czwartych klas technikum mechanicznego samochodowego i fryzjerskiego uczestniczyli w zajęciach w Instytucie Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego  w Chorzowie .

 Kadra uniwersytetu zapoznała naszych uczniów z nowoczesną aparaturą naukowo-badawczą  m.in. z elektronowym mikroskopem skaningowym, zasadą działania drukarki 3D oraz dyfraktometrem rentgenowskim. Prowadzący poszerzyli wiedzę uczniów polegającą na eksperymentalnym podejściu do skomplikowanych i trudnych zagadnień z zakresu fizyki oraz chemii. Uczniowie mieli możliwość poczuć się jak studenci, wykonując doświadczenia m.in. w pracowni fizycznej.

 Największą atrakcją naszej wizyty były zajęcia przeprowadzone przez mgr Tomasza Flaka, który w sposób barwny i wybuchowy  wykonał doświadczenia chemiczne.

 Naszą wizytę w Instytucie nadzorował dr Jacek Krawczyk, który przybliżył tok pomaturalnego kształcenia w zakresie inżynierii materiałowej oraz możliwości uzyskania stopnia inżyniera w Uniwersytecie Śląskim.