Wycieczka georowerowa XI 2015

Wycieczkę rozpoczęliśmy pod szkołą. Przejechaliśmy ulicą Galmany, zawdzięczającą swoją nazwę od występującej w Jaworznie rudy cynku, w kierunku najmniejszej dzielnicy Jaworzna – Dobrej. Następnie udaliśmy się na tzw. Małą Geosferę na Pieczyskach, kamieniołom będący efektem działania przez lata zakładów dolomitowych, obecnie zaadoptowany na teren rekreacyjny i centrum nurkowe.

Na Geosferze Pan Woźniak rozpoczął swój wykład od poinformowania uczniów, że w Jaworznie występuje klimat umiarkowany. Następnie razem z uczniami obserwowaliśmy chmury jakimi zasnute było niebo. Pan Woźniak powiedział, że w Jaworznie  ścierają  się wilgotne masy powietrza znad Atlantyku z suchymi, kontynentalnymi, napływającymi ze wschodu, przez co często dochodzi do zmian pogody i w związku z tym nie sprawdza się prognozowanie pogody na podstawie rodzaju chmur występujących na niebie. Następnie na przykładzie skał odkrytych przez wyrobisko pan Woźniak omówił ślady różnorodnych zjawisk geologicznych (m.in. procesów krasowych, tektoniki czy mineralizacji).

Kolejnym punktem wycieczki był znany wszystkim mieszkańcom Jaworzna (i nie tylko) Zalew Sosina, powstały w związku z działalnością Kopalni Piasku Podsadzkowego „Szczakowa”, która dostarczała do okolicznych kopalń piasek w celu wypełniania tzw. „pustek”. Zalew Sosina przeznaczony został jako miejsce letniego wypoczynku mieszkańców Jaworzna.

Następnie kierując się w stronę sosnowieckiej dzielnicy Maczki z zabytkowym dworcem
i malowniczej osady leśnej na ul. Burki w Sławkowie wjechaliśmy na teren woj. małopolskiego, które opuściliśmy pokonawszy rzekę Przemszę stanowiącą dawną granicę zaborów, a obecną granicę powiatów i województw.  Jednym z punktów wycieczki była też kopalnia piasku.

Rzekę Przemszę  pokonaliśmy raz jeszcze i kierując się przez Stary Zalew, Sosinę, dzielnicę Szczakowa dotarliśmy na GEOsferę, czyli zaadaptowany do celów edukacyjno-rekreacyjnych  dawny kamieniołom „Sadowa Góra”. Na ścianach dawnego wyrobiska widoczne są ślady różnorodnych zjawisk geologicznych, występują tu też szczątki szkieletów różnorakich zwierząt.  Na terenie GEOsfery znajdują się alejki, miejsca zabaw dzieci i wypoczynku dorosłych. Nad GEOsferą znajduje się nowoczesna kładka pieszo-rowerowa z punktem widokowym.

Ostatnim punktem wycieczki była oczywiście nasza szkoła, gdzie okazało się, że nikogo po drodze nie udało się zgubić, a i kilometrów do statystyk dołożyliśmy sporo 😉

[Not a valid template]

Podsumowując:

nasz wyjazd objął cztery powiaty: jaworznicki, sosnowiecki, będziński, olkuski i dwa województwa: śląskie i małopolskie.

 

Poruszaliśmy się w obrębie następujących jednostek geograficznych:

  • Garb Jaworznicki, którego najwyższymi wzniesieniami są: Góra Grodzisko (345,6 m n.p.m.) i Sodowa Góra (327 m n.p.m.),
  • Równina rzeki Łużnik dopływu Koziego Brodu,
  • Garb Ciężkowicki, którego najwyższym wzgórzem i jednocześnie najwyżej wzniesionym punktem w granicach miasta jest Góra Przygoń (354,7 m n.p.m.)
  • Kotlina Biskupiego Boru stanowiąca część rozległej kotliny Białej Przemszy, wypełnionej piaskami czwartorzędowymi do wysokości około 300 m n.p.m. (rozległe kopalnie odkrywkowe piasku).

 

Trasa:

Szkoła – rozpoczęcie wycieczki, Galmany, Dobra, Mała Geosfera na Pieczyskach, Pieczyska, Sosina,  Przemsza  (granica powiatu – granica dawnych zaborów), Maczki, Sławków – Burki, Przemsza,  kopalnia piasku, Stary Zalew, Sosina, Szczakowa, Geosfera, szkoła – zakończenie wycieczki.

Donata Staszek-Piętek