Zarządzenia i procedury

Procedury bezpieczeństwa podczas trwania XII Festiwalu modelarskiego Jaworzno 2021


Procedura bezpieczeństwa COVID-19: pobierz plik
Procedura dezynfekcji pomieszczeń: pobierz plik


Procedura bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie na okres trwania epidemii COVID-19.


Dokument do pobrania:
Procedura bezpieczeństwa COVID-19 (pdf)


Procedury bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji Lato 2021 (czerwiec – lipiec) w związku z pandemią COVID-19.


Dokumenty do pobrania:
Procedury bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Załącznik nr 1. Oświadczenie zdającego.
Załącznik nr 2. Oświadczenie członka ZN.
Numery telefonów.


Procedura bezpieczeństwa w okresie matur 2021 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie w związku z pandemią COVID-19.


Dokumenty do pobrania:
Procedura bezpieczeństwa w okresie matur.
Załącznik nr 1. Oświadczenie zdającego.
Załącznik nr 2. Oświadczenie członka ZN.


Proszę o zapoznanie się z zarządzeniem i procedurą bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej (styczeń-luty) 2021 r.

Zarządzenie nr 8/2020/2021  Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie: wprowadzenia procedury bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie w sesji zimowej (styczeń-luty) 2021 w związku z pandemią COVID-19.
Dokumenty do pobrania:

Aneks nr 1 do Procedury bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3

Zarządzenie nr 8/2020/2021 w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Procedura bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie w sesji zimowej (styczeń-luty) 2021w związku z pandemią COVID-19


Komunikat dyrektora ZSP nr 3 w sprawie nauczania hybrydowego.
Dokumenty do pobrania: KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. JANA PAWŁA II w sprawie: zasad organizacji pracy


Procedura bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie na okres trwania epidemii COVID-19
Dokumenty do pobrania: Procedura bezpieczeństwa w okresie trwania epidemii COVID-19


Zarządzenie nr 16/2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie z dn. 15.06.2020 r.w sprawie wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w okresie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie w czasie trwania epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 16/2019/2020
Procedura bezpieczeństwa w okresie egzaminów zawodowych
Zał. nr 1 – oświadczenie zdającego egzamin zawodowy
Zał. nr 2 – oświadczenie członka ZN

Harmonogram egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II

Część pisemna egzaminu zawodowego - 23 czerwiec 2020r. (wtorek)
Czerwiec
Godzina 10:00
Godzina 12:00
23
wtorekM.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (60 min.)

MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (60 min.)

MG.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających (60 min.)

B.18 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (60 min.)

A.23 - Projektowanie fryzur (60 min.)

BD.14 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (60 min.)

TG.07 - Sporządzanie potraw i napojów (60 min.)

AU.20 - Prowadzenie sprzedaży (60 min.)
AU.21 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (60 min.)

EE.05 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (60 min.)


Zarządzenie nr 15/2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie z dn. 01.06.2020 r.w sprawie wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w okresie matur w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie w czasie trwania epidemii COVID-19

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie nr 15/2019/2020
Procedura bezpieczeństwa w okresie matur
Zał. nr 1 – oświadczenie zdającego egzamin maturalny
Zał. nr 2 – oświadczenie członka ZN
Zał. nr 3 – wykaz numerów telefonów


Zarządzenie nr 13/2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie z dn. 25.05.2020 r.w sprawie wewnętrznych procedur w związku ze zmianami organizacyjnymi pracy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie w czasie trwania epidemii COVID-19

Pobierz dokument


Zarządzenie nr 11/2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie z dn. 06.05.2020 r.w sprawie bezpieczeństwa pracowników szkoły w związku z pandemią  wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19

Pobierz dokument


Wytyczne ogólne w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

Wytyczne ogólne na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

Pobierz dokument


Wewnętrzna procedura organizacji konsultacji oraz zajęć rewalidacyjnych w czasie trwania epidemii Covid-19

Procedura organizacji konsultacji – pobierz dokument

Załączniki do pobrania:

Zgoda na udział w konsultacjach – uczeń niepełnoletni
Zgoda na udział w konsultacjach – uczeń pełnoletni
Ankieta wstępnej kwalifikacji – uczeń niepełnoletni
Ankieta wstępnej kwalifikacji – uczeń pełnoletni
Oświadczenie – uczeń niepełnoletni
Oświadczenie – uczeń pełnoletni
Oświadczenie aktualizacyjne – uczeń niepełnoletni
Oświadczenie aktualizacyjne – uczeń pełnoletni


Zasady funkcjonowania biblioteki w czasie trwania epidemii Covid-19

Pobierz dokument