Zebrania z rodzicami – 2 września 2021


Zebrania z rodzicami odbędą się 2 września (czwartek) według następującego harmonogramu:

Klasy czwarte – godz.16.30 – spotkanie on-line poprzez aplikację Teams.
Klasy pierwsze Technikum – godz.17.00 – spotkanie stacjonarne w budynku szkoły: aula.
Klasy pierwsze Branżowej Szkoły – godz.17.30 – spotkanie stacjonarne w budynku szkoły: aula.

Rodzice klas pierwszych po spotkaniu na auli spotykają się z wychowawcami:
klasa I TFS – sala 41
klasa I BM – sala 10
klasa I a – sala 31
klasa I b – sala 44

Pozostałe klasy – godz.17.00 – spotkanie on-line poprzez aplikację Teams.