Zdalne nauczanie on-line

Od 25.03.2020r. przechodzimy na zdalne nauczanie. Więcej informacji w dzienniku elektronicznym Librus. Jeśli masz problem z dostępem do dziennika, brak lub ograniczony dostęp do komputera, Internetu, KONIECZNIE  I PILNIE POINFORMUJ WYCHOWAWCĘ LUB ZADZWOŃ DO SEKRETARIATU SZKOŁY! NR TEL 32 616 79 91

Magdalena Dygdoń-Kliemt