technik mechanik

Przemysł wybrał ten zawód – wybierz i Ty!

 

TECHNIK MECHANIK z komputerowym wspomaganiem produkcji (CAD/CAM/CNC)Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Technicy mechanicy są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.
Będziesz  miał możliwość:

 • otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • zdania matury,
 • kontynuowania nauki na wyższych uczelniach oraz poszerzania swoich kwalifikacji,
 • zdobywania dodatkowych umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
 • rozpoczęcia kariery zawodowej w firmach i przedsiębiorstwach i to nie tylko z Jaworzna i okolic. 

 

Co nas wyróżnia?

 • wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • miła i życzliwa atmosfera,
 • staże zagraniczne we Włoszech i Portugalii,
 • szeroki wybór zajęć dodatkowych,
 • wysokie wyniki w konkursach zawodowych na szczeblu regionalnym i wojewódzkim,
 • czołowe lokaty w zawodach sportowych.

 

   

Zawód ma wyodrębnione dwie kwalifikacje:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.44.Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Kwalifikacje uzyskane w ramach zawodu technik mechanik to pewne zatrudnienie  na dobrze płatnych stanowiskach i dobry wstęp do dalszej edukacji zawodowej.

   

 

W ramach kształcenia w naszej szkole w zawodzie technik mechanik, poznasz najnowsze rozwiązania techniczne wykorzystywane w przemyśle maszynowym. Odbędziesz praktyczne szkolenie z zakresu obsługi i programowania najnowszych obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. W naszych pracowniach technicznych poznasz wykorzystanie komputera w planowaniu i realizacji procesów produkcyjnych. Nabędziesz umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM.


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
4) obsługiwania maszyn i urządzeń;
5) organizowania procesu produkcji.

Czytaj też: