technik pojazdów samochodowych

 

Napędzani pasją!

 
   

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH z elementami bezpiecznej jazdy i drftingu:

Perspektywy absolwenta:

•zdajesz maturę,
•otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass,
•uzyskujesz kolejne kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia mechanicznego i górniczo-hutniczego (M),
•zdobywasz dodatkowe umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
•kontynuujesz naukę na wyższych uczelniach,
•rozpoczynasz karierę zawodową.

Co nas wyróżnia?

 • dogodna lokalizacja w centrum miasta
 • wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • staże zagraniczne
 • bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje
 • projekty w ramach EFS i możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów
 • możliwość zatrudnienia absolwentów w firmach w ramach podpisanych umów z pracodawcami m.in. Riser, ZRE, Konspekt
 • współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i z Izbą Rzemieślniczą
 • współpraca z uczelniami wyższymi – wykłady i laboratoria prowadzone przez pracowników naukowych
 • promesa dla najlepszego absolwenta-bezpłatne studia na wybranym kierunku
 • nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów
 • nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa
 • miła i życzliwa atmosfera

Czego będziesz się uczył?

 Zawód ma wyodrębnione dwie kwalifikacje: 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT. 06.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Przeczytaj również: