DBI z Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

Kolejny już raz nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję Dzień Bezpiecznego Internetu. W dniu dzisiejszym, dla klas pierwszych  zorganizowana została konferencja, której celem było uwrażliwienie na zasady zachowania i bezpieczeństwo  w sieci. W ramach prowadzonych działań odbyły się również warsztaty dla klas drugich i trzecich nt „Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w sieci” ,prowadzone przez Panią Monikę Śliwińską z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Z kolei uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wykładzie Pana Grzegorza Nawary – dzielnicowego Komendy Miejskiej Policji  i Pana Szymona Drożyńskiego – Strażnika Miejskiego nt „Edukacja prawna  – ochrona dóbr osobistych”. Dla uczniów wszystkich klas pierwszych zorganizowano konkurs „Wirtualne podchody”.

Czytaj dalej...

Akcja krwiodawstwa

Nowy rok szkolny – nowe wyzwanie w akcji krwiodawstwa. Poprzedni nasi dawcy w większości opuścili już szkolne mury i zastanawialiśmy się czy damy radę  tym razem sprostać temu niełatwemu skądinąd wyzwaniu.  Na szczęście jak co roku, znaleźli się nowi dawcy, a dodatkowo dostaliśmy mocne wsparcie od uczniów I LO. Udało się zebrać ponad 8,5 litra krwi netto, prawie 10 l brutto. Dodatkowo zarejestrowano 30 nowych dawców.

Od pani Anny Grelowskiej,  prezes Oddziału Rejonowego PCK w Jaworznie, dowiedzieliśmy się również, że w przyszłym miesiącu nasza szkoła otrzyma medal wydany z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Medal taki otrzymują najbardziej zasłużeni honorowi dawcy oraz osoby wspierające honorowe krwiodawstwo. Dla nas to zaszczyt. Nie osiągnęlibyśmy tego jednak bez fantastycznych uczniów o wielkich sercach. Dotyczy to uczniów naszej szkoły i wspierających nas uczniów I LO. Dziękujemy!

 

Czytaj dalej...

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN

Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

Pobierz poradnik.

 

Wybierając dla swojego dziecka formę letniego wypoczynku, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. MEN stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może przekonać się, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, organizator w zgłoszeniu ma obowiązek podać, m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, warunków sanitarno-higienicznych, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.
Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid, zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania. W 2018 r. organizatorów wypoczynku będą wspierać także komendy policji.

Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora (czy zgłosił do kuratora oświaty wypoczynek) w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowejwww.wypoczynek.men.gov.pl. W ten sposób upewni się, czy wypoczynek jest organizowany również zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W bazie wypoczynku znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. 

Czytaj dalej...

Program „Dobry Start”

elegatura Kuratorium Oświaty w Sosnowcu uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2018 r. rusza program rządowy „Dobry start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami świadczenia będą wypłacane do 24 roku życia. Na dziecko uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne w szkole lub przedszkolu świadczenie „Dobry start” nie przysługuje.

Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” będzie można składać od 1 lipca 2018 r. online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Ulotka

Plakat

Szczegółowe informacje dotyczące programu ,,Dobry start” :

www.mrpipis.gov.pl/DobryStart

www.men.gov.pl

– Infolinia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim dostępna od 11 czerwca do 31 sierpnia 2018 r., od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 14.00;  tel. 32 606 30 03.

Czytaj dalej...

Procedura Niebieskiej Karty

Przemoc w rodzinie to problem społeczny. Dosyć często media komunikują o kolejnych zdarzeniach, niestety również z udziałem małych dzieci. Jedną z metod zapobiegania przemocy jest edukacja społeczeństwa

Czytaj dalej...