Procedura Niebieskiej Karty

Przemoc w rodzinie to problem społeczny. Dosyć często media komunikują o kolejnych zdarzeniach, niestety również z udziałem małych dzieci. Jedną z metod zapobiegania przemocy jest edukacja społeczeństwa – zwraca się uwagę na jakie zachowania reagować, do kogo zwrócić się o pomoc, jak wspierać nie tylko ofiarę, ale również zmienić zachowanie sprawcy. Systemem pomocy dla rodzin doznających przemocy jest „Procedura Niebieskiej Karty”. Jak wygląda procedura, kto w niej uczestniczy oraz jakie działania podejmuje – tego wszystkiego mogli dowiedzieć się uczniowie klas drugich technikum oraz szkoły zawodowej, którzy uczestniczyli w szkoleniu starszego sierżanta Grzegorza Nawary, naszego dzielnicowego, który często wspiera szkołę w działaniach profilaktycznych.