Krzyżowa 2018

Wymiana młodzieży z Polski i Niemiec w Krzyżowej 

​10 uczniów z naszej szkoły spędziło 5 dni (22.10 – 26.10.2018 r.) w Krzyżowej realizując bardzo ciekawy i bogaty w atrakcje program wspólnie z uczniami, którzy przyjechali do Polski z Pirny. W programie tego spotkania zorganizowanego przez naszą szkołę i szkołę z Pirny oraz przez Fundację Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży były wycieczki do Wrocławia, do Zamku Książ w Wałbrzychu oraz do Świdnicy, gdzie zwiedziliśmy Kościół Pokoju. Poza wycieczkami uczniowie integrowali się podczas zajęć sportowych, zajęć warsztatowych, na dyskotekach i w czasie indywidualnych rozmów w chwilach wolnych od zajęć.  Odbył się też wieczór międzykulturowy, podczas którego uczniowie z Polski i Niemiec przedstawili swoje szkoły i ciekawe miejsca w swoich miastach. Wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim. Uczniowie naszej szkoły, którzy uczą się języka niemieckiego mieli okazję doskonalić swoje umiejętności językowe w swobodnej rozmowie z kolegami z Niemiec. Celem takich spotkań jest poznanie kultury swoich krajów,  historii trudnych relacji polsko – niemieckich oraz integracja młodzieży z Polski i Niemiec.  Fundacja Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, która współfinansowała to spotkanie, działa w Krzyżowej, ponieważ miasto to jest miejscem, w którym od 1940 roku działał ruch oporu wobec nazistowskich Niemiec. Należeli do niego ludzie reprezentujący różne opcje polityczne i światopoglądowe i którzy ponad podziałami wypracowali program dla powojennych Niemiec i Europy. Jego celem była ścisła współpraca narodów europejskich.  Krzyżowa, to bardzo dobre i ciekawe miejsce dla każdego, kto interesuje się historią i śledzi wydarzenia polityczne oraz społeczne we współczesnym świecie.

Uczennice i uczniowie klasy 2 tme, 2 ts, 2 tbf.

11.10.2018

 

 

Katarzyna Stawicka